List of Domestic Clients

1M/s Radhika Agrotek Nagpur
2M/s Gazebo India Ltd, Mumbai
3M/s Kusum Metal Pvt. Ltd. Chennai
4M/s Kalpavruksh Impex, Mumbai
5M/s Rahul Agro Processor Gondia
6M/s Aathi Traders Annangar Madurai
7M/s Bharathi Industries Kapsi
8M/s Cucku Interprises Jawaharnagar
9M/s Shah Nanji Nakshi Kapsi
10M/s Navjyot International Trading Company Mumbai
11M/s Dharmendra Trading Corporation Nagpur
12M/s Khandelwal Agro Gondia
13M/s Saroj Agro Industries Gangavathi
14M/s Shri Shrinivasa Starch & Kumkum
15M/s Merchant Agri India Pvt. Ltd. Indore
16M/s Nandkishor Kabra Gadchiroli
17M/s N R Industries Gangavathi
18M/s Shubham Paddy Procceservi Food Industries
19M/s Shivashalak Chemicals Goregaon
20M/s Saraf Impex Kolkata
21M/s Gurunanak Traders Varashivani
22M/s Shrihari Aghro Industries Akola
23M/s Grain India Company Gondia
24M/s Maria Traders 660 Madurai
25M/s Radhika Axim Jaipur
26M/s M.K. Agencies 178 Madurai
27M/s United Trading Company Puthanthani